Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Tips

Miljøfyring

En peis forbruker mer luft enn et frittstående ildsted når det fyres med åpne dører. Det er derfor viktig med god lufttilførsel til rommet hvor peisen plasseres. Hvis peisen er tilkoblet friskluft utefra, husk å åpne frisklufts spjeldet før du tenner opp.

Les mer …

Verdt å vite om varme!

Her forteller vi litt om de forskjellige oppvarmingsmetodene ved fyring. Les mer...

Fyr riktig - unngå brann

Vedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Her følger noen gode råd for trygg og økonomisk fyring. Les mer...

Ildstedet

Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy. Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter som fås kjøpt.

Fyringstips

Vær nøye med hva du legger i… Vær nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, PVC. Det avgir svært giftige gasser. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.Ved opptenning kan det være lurt å legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen. Legg sammenkrøllet papir mellom dem, stable så opptenningsveden øverst. Deretter kan du etterfylle med papir dersom det er nødvendig. Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

Vedtips

Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden. Mange foretrekker imidlertid nåletre på grunn av knitrelyden, men slike tresorter sender ut gnister, og kan skape brannfare.

Tørr ved

Hvis du skal hogge veden selv bør det skje tidlig på våren. Veden kappes så i korte lengder før den kløyves og stables utendørs til over sommeren. Mye vann skal ut av veden, så husk å lagre den luftig. For å sjekke om veden er tørr nok, kan du slå kubbene mot hverandre,og høre etter en ”syngende” lyd. Legger du en vedkubbe i en tett plastpose i et varmt rom, vil dugg på innsiden av posen avsløre om veden er for fuktig. Tørr ved er imidlertid lettest å kjenne igjen på markante tørkesprekker.

Pipebrann

Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld, spjeldet må selvsagt ikke stenges viss det fyres i peisen. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ve etasjeskillere og andre steder der trever og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen. Slokkingen bør du overlate til brannvesenet, ring nødnummer 110. Er det langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å slokke med et pulverapparat. Åpne sotluka i bunnen av skorsteinen forsiktig og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren. Lukk igjen døra. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Forsikringselskapet ditt bør også varsles.