Tips

Fyringstips

Vær nøye med hva du legger i...

Vær nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, PVC. Det avgir svært giftige gasser. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.

Ved opptenning kan det være lurt å legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen.
Legg sammenkrøllet papir mellom dem, stable så opptenningsveden øverst.
Deretter kan du etterfylle med papir dersom det er  nødvendig.

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

Utskrift