Tips

Pipebrann

Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen.

Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld, spjeldet må selvsagt ikke stenges viss det fyres i peisen.

Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ve etasjeskillere og andre steder der trever og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen.

Slokkingen bør du overlate til brannvesenet, ring nødnummer 110.

Er det langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å slokke med et pulverapparat.

Åpne sotluka i bunnen av skorsteinen forsiktig og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren. Lukk igjen døra.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Forsikringselskapet ditt bør også varsles.

Utskrift