Kleberstensovner/peiser

klebersteinpeis.jpg


Kleberstein er en myk bergart med evnen til å lagre varme over lang tid.


Steinen kan være varm i opp til 12 timer etter at veden har brent ut.

Virkningsgraden på ovnene er ca. 85 %. Med den høye forbrenningen blir det lite aske igjen i ovnen og lite forurensende gasser i miljøet. Lav overflatetemperatur på ovnene gjør at støv og partikler ikke blir brent og det gir også et godt innemiljø.

Peisteknikk påtar seg alle typer oppdrag innen kleberstensovner/peiser, ta gjerne kontakt for råd og tips.

Vekt
Ved egenvekt på 300kg pr. km2, bør bjelkelag sjekkes.
Ved egenvekt over 380 kg. bør bjelkelag forsterkes eller fundamenteres.
(Sjekk med en tømmermann)

 

Utskrift